Блаже Конески Блаже Конески

Блаже Конески

Повеќе
Куќа во Прилепец Прилепец

Прилепец

Повеќе
10 февруари 1913: Разгледница од Прилеп испратена во с. Селевац, Смедеревска Паланка (Србија) Разгледници од Прилеп

ГАЛЕРИЈА: Разгледници од Прилеп

Повеќе
Илија Кавкалески Илија Кавкалески

Илија Кавкалески

Повеќе
Василе Десоски... Василе Десоски

Василе Десоски

Повеќе
1907: Илустрирана картичка испратена до Георги Иванов од  Прилеп Илустрирани картички, честитки

Илустрирани картички…

Повеќе
Лазар Ристовски Лазар Ристовски

Лазар Ристовски

Повеќе
„Нова државна народна школа Краљевића Марка, подигнута 1928 године“ ОУ „11 Октомври“

ОУ „11 Октомври“

Повеќе
9 Декември 2011 година: Спортска арена Сонце Александар Николоски V.S Имре Шимон (Унгарија) Останати спортови

Останати спортови

Повеќе
Влезница од концертот на Борис Новковиќ, 13 јуни 2007 година... Музички влезници

Музички влезници

Повеќе
Стеван Василески Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе
Фрска на главната апсида на која е преставен еден од двата ангела кои ја нудат својата помош на Богороца... Црква „Свeти Никола“, Варош – Фрескоживопис

Црква „Свeти Никола“, Варош – Фрескоживопис

Повеќе
1935: Крале Марко... Песни од Прилепско

Песни од Прилепско

Повеќе
Кривогаштани гледано од страната на Крушево... Кривогаштани

Кривогаштани

Повеќе
1970: Прилепчани во предвојничката школа организирана во с. Ротино (Битолско). Југословенска народна армија

Југословенската народна армија (ЈНА)

Повеќе