1949/50: Ученици од IV одделение, сликани со учителка Спасија ОУ „Свети Климент Охридски“, генерации 1949 – 2000

ОУ „Свети Климент Охридски“, генерации 1949 – 2080

Повеќе
1917: Жени од Витолиште Витолиште

Витолиште

Повеќе
Димитар Талев 1964 година Опусот на Димитар Талев

Опусот на Димитар Талев

Повеќе
Прилепското вештачко езеро... Прилепското езеро

Прилепското езеро

Повеќе
Спортски слет на градскиот стадион Спортски слетови

Спортски слетови

Повеќе
Ристо Калчевски Ристо Калчевски

Ристо Калчевски

Повеќе
Седумдесеттите години од минатиот век...   Универзалната сала Универзална спортска сала

Универзална спортска сала

Повеќе
Прилепски рибари... Рибари

Рибари

Повеќе
Прилепски ловџии... Ловџии

Ловџии

Повеќе
1967 г.   Споменикот „Крале Марко„ изработен од Боро Крстевски, во 1963 година Скулпторство

Скулпторство

Повеќе
Коле Чашуле Коле Чашуле

Коле Чашуле

Повеќе
1899: Издание на поштенска картичка од Отоманската империја со вредност на 20 пари од 1892 година, испратена од Прилеп до Самоков (Бугарија) Поштенски картички и телеграми

Поштенски картички и телеграми

Повеќе
Борка Талески Борка Талески

Борка Петров Талески

Повеќе
Прилепската плоча... Прилепска плоча

Прилепската плоча

Повеќе
На прилепскиот „хиподром“... Коњички клуб „Пелагонија“

Коњички клуб „Пелагонија“

Повеќе