Милан Димоски - Кладенски Милан Димоски – Кладенски

Милан Димоски – Кладенски

Повеќе
1957: Планинарски дом „Дервен“ во фаза на градба... Планинарски дом „Дервен“

Планинарскиот дом „Дервен“

Повеќе
1979 година... Поглед на црквата „Свети Никола“ - Зрзе од југоисточната страна Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Повеќе
Ѓоре Велкоски - Стрелката Ѓорѓи Секулов Велков(ски) – Стрелката

Ѓорѓи Секулов Велков(ски)

Повеќе
Димче Ацески - Дупецот Димче Ацески – Дупецот

Димче Ацески – Дупецо

Повеќе
Борка Јован Велески (Левата, Горанов), (1912-1942); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Борка Велески – Горанов

Борка Јованов Велески – (Левата, Горанов)

Повеќе
Борис Дунимаглоски Борис Дунимаглоски

Борис Дунимаглоски

Повеќе
Чета од ВМРО на војводата Коста Мариовски... Коста Мариовски

Војвода Коста Мариовски

Повеќе
Методија Бошкоски - Ѓурчин Методија Бошкоски – Ѓурчин

Методија Бошкоски – Ѓурчин

Повеќе
Трајко Бошкоски - Тарцан Трајко Бошкоски – Тарцан

Трајко Бошкоски – Тарцан

Повеќе
Сотир Христоски Сотир Христоски

Сотир Христоски

Повеќе
георги Пешков Георги Пешков

Георги Пешков

Повеќе
Илија Настев Илија Настев

Илија Настев

Повеќе
Куќа во Костинци... Костинци

Костинци

Повеќе
Благоја Бошкоски - Дабиќ Благоја Бошкоски – Дабиќ

Благоја Бошкоски – Дабиќ

Повеќе