Годините на Втората светска војна: Младинци на планинарење... Планинарство

Планинарството

Повеќе
Костадинка Тасеска Брашнарова Костадинка Тасеска Брашнарова

Костадинка Тасеска Брашнарова

Повеќе
Благоја Јаничоски Благоја Јаничоски

Благоја Јаничоски

Повеќе
Во „Моноверзал“. „Моноверзал“

„Моноверзал“

Повеќе
Ѓоре  Лајчар со синот Рампо... Лајчаровци

Лајчаровци

Повеќе
Александар Иваноски - Карадаре Александар Иваноски – Карадаре

Александар Иваноски – Карадаре

Повеќе
Стеван Иваноски - Абаче Стеван Иваноски – Абаче

Стеван Иваноски – Абаче

Повеќе
Ѓоре Ѓорески - Делчо Ѓоре Ѓорески – Делчо

Ѓоре Ѓорески – Делчо

Повеќе
1926: Пано Бакало (Средина) како војник во војската на СХС... Војската на кралството на СХС – Југославија

Кралската Југословенска војска

Повеќе
Ночевци... Ночевци

Ночевци

Повеќе
Стефка Попоска Тасеска Стефка Попоска Тасеска

Стефка Попоска Тасеска

Повеќе
Стефка и Стефан Тасески со нивните деца Иванка и Аначе... Тепајмајковци

Тепајмајковци

Повеќе
Мице Димески Мице Димески

Мице Димески

Повеќе
Илија Дудески - Бамбе Илија Дудески – Бамбе

Илија Дудески – Бамбе

Повеќе
Амкање јајца за Прочка... Прочка

Прочка (Велики поклади)

Повеќе