Скара „Корзо“ Скара „Корзо“

Скара „Корзо“…

Повеќе
23 март 1990: Фељтон за Методија Андонов Ченто, објавен во „Нова Македонија“ Фељтон: „Методија Андонов – Ченто“, 1990 година (1)

Фељтон: „Методија Андонов – Ченто“

Повеќе
2001: Зборник на трудови од научниот собир Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, 1994 година

Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, Крушево и Македонски Брод

Повеќе
Славица Конеска Славица Конеска

Славица Конеска – атлетичарка на АК „Трети ноември“

Повеќе
1917: „Духовенството при црквата Свето Благовещение, Прилеп“ Прилепско свештенство…

Прилепско свештенство…

Повеќе
Наставничкиот колегиум при ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

Повеќе
1966: Прилепски графит... Прилепска типографија

ПРИЛЕПСКА ТИПОГРАФИЈА

Повеќе
5 мај 2011: Свеченост по повод реконструкцијата на СОУ „Орде Чопела“ Свеченост по повод реконструкцијата на СОУ „Орде Чопела“

5 мај 2011 година.

Повеќе
1920: Темјана Шавкулова со синовите Димитар и Никола во Солун. Шавкуловци

Семејството Шавкуловци води потекло

Повеќе
1978: Блага Петреска Кондратенко – „Охрид Порти Отвара“; ПГП РТБ Интервју со Блага Петреска: „Песната ја победи болката“

Интервју со Блага Петреска: „Песната ја победи болката“ во „Викенд“

Повеќе
1995: Благодарница доделена на ОУ „Јосип Броз Тито“ за учество на „Малиот Битолски Монмартр“ ОУ „Блаже Конески“ – Секции

ОУ „Блаже Конески“ – Секции

Повеќе
Ѓоре Напески Ѓоре Напески: „Телефонска кабина“

ТЕЛЕФОНСКА КАБИНА

Повеќе