1903 година... Константин Кондов на советување со други војводи во Осоговските планини... Константин Кондов

Константин Николов Кондов – Коста

Повеќе
Георги Кондов Георги Кондов

Георги Кондов

Повеќе
ik01-1 Иван Каранџулов

Иван Каранџулов

Повеќе
Методија Петкоски Методија Петкоски

Методија Петкоски

Повеќе
Димче Митрески - Јавашот Димче Митрески – Јавашот

Димче Митрески – Јавашот

Повеќе
Ордан Михајлоски - Оцка Ордан Михајлоски – Оцка

Ордан Михајлоски – Оцка

Повеќе
Село Манастир на сателитска снимка Манастир

Манастир

Повеќе
Фреска во црквата Свeти Никола во село Манастир... Манастир „Свети Никола“, село Манастир – Фрескоживопис

Манастир „Свети Никола“, село Манастир – Фрескоживопис

Повеќе
1937: Покана за добротворна вечер на Прилепското благотворително дружество „Пере Тошев“ во Софија... Прилепско друштво „Пере Тошев“ од Софија

Прилепското благотворително дружество „Пере Тошев“

Повеќе
Ева Глишиќ... Ева Глишиќ

Ева Глишиќ

Повеќе
1917: Црна Река. Црна Река

Црна Река

Повеќе
Сезона 1952/53 година... Од претставата „Сомнително лице“... Рампо Конески и Кирил Жежоски... Спомен од колегите на 1 мај 1956 година - Кирил Жежоски Рампо Конески

Рампо Конески

Повеќе
Нада Галеска... Нада Галеска

Нада Галеска

Повеќе
Сметка од 20 октомври 1902 до 15 јуни 1903 година... Финансиските злоупотреби на РК во Прилеп, 1902/03 година

Препис од сметководствената работа на револуционерниот комитет во Прилеп

Повеќе
1934: Фамилијата Башевци по повод доаѓањето на внукот и братучед Васил Дундов од Америка Башевци

Башевци

Повеќе