1917: Заливање на додолето со вода во Старата чаршија... Додоле, додоле…

Додола

Повеќе
Учебна 2010/11: I-2 одделение при ООУ „Добре Јованоски“ ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

Повеќе
20 септември 1991: „Ревија на расни љубимци “ - „Народен Глас“ Кинолошко друштво – „Прилеп“

Кинолошкото друштво – „Прилеп“

Повеќе
1942: Поглед од Маркови кули кон Прилеп... Прилеп низ објективот на Херберт Лист

Прилеп низ објективот на Херберт Лист

Повеќе
3 мај 1945: Фактура испратена од „Ерика“ од Суботица до Папазоски Кирил во врска со купо-продажба на козметички средства Регистар на трговски фактури и белешки на Милан и Кирил Папазоски 1945/47 година

Регистар на трговски фактури и белешки на Милан и Кирил Папазоски 1945/47 година

Повеќе
1953: Пјер Кресој и Елен Реми во филмот „Варвари“ Пјер Кресој – Прилепчанец по мајка

Пјер Кресој – Прилепчанец по мајка

Повеќе