Цветан Беличански Цветан Беличански

Цветан Беличански

Повеќе
Константин Поменов Константин Поменов

Константин Поменов

Повеќе
Нада Стефановска Нада Стефановска

Нада Стефановска

Повеќе
Вертикален пресек на гробницата „Безистен“... Аристократска гробница „Безистен“

Локалитетот „Безистен“

Повеќе
Борко Петрески – Симоно Борко Петрески – Симоно

Борко Петрески – Симоно

Повеќе
Цветан Павлоски - Џгуре Цветан Павлоски – Џгуре

Цветан Павлоски – Џгуре

Повеќе
Параскева Петровска Параскева Војнеска Ковачевиќ

Параскева (Пара) Војнеска Ковачевиќ

Повеќе
Спиридон Мирчев Спиридон Мирчев

Спиридон Мирчев

Повеќе
Орде Паноски - Кабоца Орде Паноски – Кабацо

Орде Паноски – Кабацо

Повеќе
Даница Јорданова Оровчанец Даница Јорданова Оровчанец

Даница Јорданова Оровчанец

Повеќе
Кралот Персеј... Кралот Персеј

Кралот Персеј

Повеќе
2010: Локалитетот Стибера. Стибера

Античкиот град Стибера

Повеќе
Фреска „Христовото влегување во Ерусалим“ ... Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште – фрескоживопис

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште – Фрескоживопис

Повеќе
Георгиески Сотир - Сотката, Бакаларов Сотир Георгиески – Сотката, Бакаланов

Сотир Петров Георгиески – Сотката

Повеќе
Ангелоски Благоја - Чесното, Генето... Благоја Христов Ангелоски – (Чесното, Генето)

Благоја Христов Ангелоски – (Чесното, Генето)

Повеќе