1953: Женската ракометна екипа од Економското училиште. Ракометниот тим на средното економско училиште

Ракометниот тим на средното економско училиште

Повеќе
Илија Игњатоски - Игњато Илија Игњатоски – Игњато

Илија Игњатоски – Игњато

Повеќе
Пецо Димоски - Опинчарот Пецо Димоски – Опинчаро

Пецо Димоски – Опинчаро

Повеќе
Марио Падрони Марио Падрони

Марио Падрони

Повеќе
Пенка Котеска Пенка Котеска

Пенка Илиева Котеска

Повеќе
Ѓоре Напески Ѓоре Напески

Ѓоре Напески

Повеќе
1800: Договор за закуп на таксата од тутун од околиите: Прилеп, Кичево, Битола и Лерин (Оригинал) Турски протоколи (сиџили) на битолскиот кадилак

Турски сиџили на битолскиот кадилак

Повеќе
Пере Темелкоски - Морнаро Пере Темелкоски – Морнарот

Темелкоски Илиев Пере – Морнаро

Повеќе
Рампе Стеваноски Рампе Стеваноски

Рампе Стеваноски

Повеќе
1968: „Фудбалска екипа за глуви од Прилеп, првак на Македонија“, Допис во „Народен глас“ бр. 70 Фудбалска екипа за глуви од Прилеп

Фудбалска екипа за глуви од Прилеп

Повеќе
30те години од минатиот век: Прилепски манги пред кино реклами... Прилепските кина

Прилепските кина…

Повеќе
„Краљевић Марко у песни и причи...“ Крале Марко во песна и приказна

Книгата „Крале Марко во песна и приказна“

Повеќе
Бранко Стевановиќ: „Авантурите на Крале Марко“ Авантурите на Крале Марко

Илустрации од книгата „Авантурите на Крале Марко“

Повеќе
1986/87: Ученици од I одделение при ОУ Кочо Рацин сликани со учителот Атанас Крстески ОУ „Кочо Рацин“, генерации 1980 – 2012

ОУ „Кочо Рацин“, генерации 1980 – 2012

Повеќе
Ноември 2012: Болдеринг во околината на Прилеп, фотографија на хрватскиот фотограф Лука Тумбача Спортско качувачки клуб „Златоврв“

Спортско качувачки клуб „Златоврв“

Повеќе