Грбот на ВМОРО. Никола Пешков

Никола Спиров Пешков

Повеќе
Врвот Бузлуџа во Бугарија. Никола Иванов

Никола Иванов

Повеќе
Грбот на ВМОРО Михаил Попев

Михаил Попев

Повеќе
Македонски научен институт Михаил Иванов

Михаил Мирчев Иванов

Повеќе
Мирчо Кочов Мирчо Кочов

Мирчо Бошков Кочов

Повеќе
Миле Неделкоски Миле Неделкоски

Миле Неделкоски

Повеќе
Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица. Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица

Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица

Повеќе
Од лево на десно: Стојат - Никола Коцев, Михаил Монев, Атанас Саев, Данчо Данов; Седат - Пантелеј Костурлиев, Вангел Попангелов, Милан Конев, Спас Попфилимонов. Милан Конев

Милан Костадинов Конев

Повеќе
Крум Тошев меѓу членовите на првата јазична комисија. Крум Тошев

Крум Тошев

Повеќе
1968: Коце Солунски „Мирче Ацев“ - Романизирана биографија Коце Солунски

Коце Солунски

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Коце Ковилов

Коце Ковилов

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен собор од Прилеп. Аџи Костадин Дингов

Аџи Костадин (Константин) Дингов

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен совет од Прилеп.. Константин Небреклиев

Константин (Кочо) Н. Небреклиев

Повеќе
Манастир „Света Троица“, село Тројаци (во изградба). Манастир „Света Троица“, село Тројаци (во изградба)

Манастир „Света Троица“, село Тројаци

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци. Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Повеќе