Крум Тошев меѓу членовите на првата јазична комисија. Крум Тошев

Крум Тошев

Повеќе
1968: Коце Солунски „Мирче Ацев“ - Романизирана биографија Коце Солунски

Коце Солунски

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Коце Ковилов

Коце Ковилов

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен собор од Прилеп. Аџи Костадин Дингов

Аџи Костадин (Константин) Дингов

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен совет од Прилеп.. Константин Небреклиев

Константин (Кочо) Н. Небреклиев

Повеќе
Манастир „Света Троица“, село Тројаци (во изградба). Манастир „Света Троица“, село Тројаци (во изградба)

Манастир „Света Троица“, село Тројаци

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци. Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Повеќе
VMORO Константин Иванов

Константин Иванов

Повеќе
1200px-Flag_of_PR_of_Macedonia.svg Кирил Георгиевски – Дејан

Кирил (Киро) Данаилов Георгиевски

Повеќе
Кирил Јанчулев Кирил Јанчулев

Кирил Димитров Јанчулев

Повеќе
Јордан Наумов Јордан Наумов

Јордан Наумов

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Јордан Ачков

Јордан Ачков

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Илија Чкорев

Илија Чкорев

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Илија Црвенко

Илија Наумов Црвенко

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Илија Минов

Илија Стефанов Минов

Повеќе