Убавиците на „Народен глас“ Избираме убавица на „Народен глас“, 1992 година.

Избираме убавица на „Народен глас“

Повеќе
Рампо Пешков Рампо Пешков

Харалампиј (Рампо) Спиров Пешков

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Петар Саратинов

Петар Д. Саратинов

Повеќе
Титулата „Заслужен архитект“. Пантелеј Греков

Пантелеј Илиев Греков

Повеќе
Насловната страна од „Целосно раководство по гимнастика“. Петар Големинов

Петар Иванов Големинов

Повеќе
Македонски научен институт Пантелеј Баџов

Пантелеј Баџов

Повеќе
Кирил Миноски - Мината: Графика „Ицко Фукара“, 1967 Ицко Фукара

ПРИЛЕПЧАНЕЦОТ ИЦКО ФУКАРА

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Никола Пешков

Никола Спиров Пешков

Повеќе
Врвот Бузлуџа во Бугарија. Никола Иванов

Никола Иванов

Повеќе
Грбот на ВМОРО Михаил Попев

Михаил Попев

Повеќе
Македонски научен институт Михаил Иванов

Михаил Мирчев Иванов

Повеќе
Мирчо Кочов Мирчо Кочов

Мирчо Бошков Кочов

Повеќе
Миле Неделкоски Миле Неделкоски

Миле Неделкоски

Повеќе
Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица. Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица

Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица

Повеќе
Од лево на десно: Стојат - Никола Коцев, Михаил Монев, Атанас Саев, Данчо Данов; Седат - Пантелеј Костурлиев, Вангел Попангелов, Милан Конев, Спас Попфилимонов. Милан Конев

Милан Костадинов Конев

Повеќе