Старата чаршија во годините на Првата светска војна... Градскиот саат

Градскиот саат

Повеќе
Александар Филиповски: Портрет на Блаже Конески (1985 г.) Опусот на Блаже Конески

Опусот на Блаже Конески

Повеќе
„Прилепското Писмо“ Уметничка литература

Уметничка литература

Повеќе
„Непокорени“... Книги за прилепските херои и војните

Книги за прилепските херои и војните

Повеќе
„Прилеп“... Прилепски времеплов

Прилепски времеплов

Повеќе
1916: „Marko Kraljević“ - Издание на Матица Хрватска Писанија за Крал Марко

Книги за Крал Марко

Повеќе
Коне Самарџиев... Коне Самарџиев

Константин Георгиев Самарџиев

Повеќе
Новиот Завет - Санкт Петербург - 1897 год. Низ приватните библиотеки

Приватни библиотеки

Повеќе
Прилепската плоча од 1002 година... Прилепски ракописи

Прилепски ракописи

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“ Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе
Препис од ферманот на Аџи Ристе Логотет со кој е поставен за коџобашија... Документи

Документи

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе