Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин

Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Никодин

Повеќе
2013: ФК „Партизан“, Обршани. ФК „Партизан“, Обршани

ФК „Партизан“, Обршани

Повеќе
ФК „Братство 07“, Житоше ФК „Братство 07“, Житоше

ФК „Братство 07“, Житоше

Повеќе
Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост. Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост

Параклис „Свети Трифун“, Склештен мост

Повеќе
Параклис „Свети Георгиј“, село Беловодица. Параклис „Свети Георгиј“, село Беловодица

Параклис „Свети великомаченик Георгиј“

Повеќе
ZOGRAF 01 Прилепчани во Зографските поменици

ПРИЛЕПЧАНИ ВО ЗОГРАФСКИТЕ ПОМЕНИЦИ

Повеќе
Црковна слава во Мрамор. Мрамор

Мрамор

Повеќе
Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил. Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил

Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Кален. Црква „Вознесение Христово“, село Кален

Црква „Вознесение Христово“, село Кален

Повеќе
Манастир „Свети Јован Крстител“, Маркова Чешма (во изградба). Манастир „Свети Јован Крстител“, Маркова Чешма (во изградба)

Манастир „Свети Јован Крстител“, Маркова Чешма (во изградба)

Повеќе
1936: Детскиот хор во црквата „Свети Кирил и Методиј“ на Велики Петок Прилепските црковни хорови

ПРИЛЕПСКИТЕ ЦРКОВНИ ХОРОВИ

Повеќе
Манастир „Свети Илија“, Дрен. Манастир „Свети Илија“, село Дрен

Манастир „Свети Илија“, село Дрен

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Дрен. Црква „Свети Никола“, село Дрен

Црква „Свети Никола“, село Дрен

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“ во Царевиќ. Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Повеќе
Осветувањето на црквата во Смолани во 1972 година. Црква „Свети Димитриј“, село Смолани

Црква „Свети Димитриј“, село Смолани

Повеќе