Браилово Браилово

Браилово

Повеќе
11.11.1991: Свечено пуштање на реновираната бензинска пумпа кај Здравствениот дом. Бензински станици

Бензински станици

Повеќе
Свечено пуштање на „Еуротек“ во Алданци. „Еуротек“, Алданци

„Еуротек“, Алданци

Повеќе
Детски парк во Беровци. Беровци

Беровци

Повеќе
Црква „Свети Илија“, село Браилово. Црква „Свети Илија“, село Браилово

Црква „Свети Илија“, село Браилово

Повеќе
1960/61: Ученици од VI одделение при ОУ „Круме Волнароски“ во Тополчани ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

Повеќе
Првата светска војна: Црквата „Свети Никола“ во село Чепигово Црква „Свети Никола“, село Чепигово

Црква „Свети Никола“, село Чепигово

Повеќе
Генерација непозната: „III разред основне школе Краља Петра у Прилепу“ ОУ „Крал Петар“

ОУ „Крал Петар“

Повеќе
1991/92: Ученици од прво одделение при ОУ „Блаже Конески“ сликани со учителката Пандора Ставрева... ОУ „Блаже Конески“

ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2003

Повеќе
Листање на момирок во фабриката „11 Октомври“ Фабрика за електроизолациони производи „11 октомври“

Фабрика за електроизолациони производи „11 октомври“

Повеќе
80-те години од минатиот век: Класирање и припрема на пиперки за индустриска преработка... ПИ „Витаминка“

ПИ „Витаминка“

Повеќе
Петре Николоски Петре Николоски

Петре Николоски

Повеќе
1975: Излет со ученици од ОУ „Гоце Делчев“ до Топташ. ОУ „Гоце Делчев“, екскурзии

ОУ „Гоце Делчев“, екскурзии

Повеќе
24 април 1924: Званичното отворање на Прилепската пиварница Прилепската пиварница

Прилепската пиварница

Повеќе
Фабрика за термоизолациони производи „Партизан“. Фабрика за термоизолациони производи „Партизан“

Фабрика за термоизолациони производи „Партизан“

Повеќе