Варош - родното место на Димитар Јанчулев. Димитар Јанчулев

Димитар Јанчулев

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Димитар Чакрев

Димитар Наумов Чакрев

Повеќе
Зградата на Педагошкото училиште во Ќустендил. Димитар Правдољубов

Димитар Правдољубов

Повеќе
Вториот конгрес на СБКК во Солун во 1909 година, кој бил отворен од Дамјан Кондов. Дамјан Кондов

Дамјан Кондов

Повеќе
Грбот на ВМОРО Данаил Зојчев

Данаил Зојчев

Повеќе
01 Глигор Тофоски

Глигор Тофоски

Повеќе
Flag_of_the_SR_Macedonia.svg Гојко Секулоски

Гојко Секулоски

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Ѓорче Браилов – Перничарот

Ѓорче Браилов – Перничарот

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Слепче Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Долнени Црква „Вознесение Христово“, село Долнени

Црква „Вознесение Христово“, село Долнени

Повеќе
Црква „Света Троица“, село Десово Црква „Света Троица“, село Десово

Црква „Света Троица“, село Десово

Повеќе
Црковно-училишната општина во дворот на црквата „Свето Благовештение“, каде што била сместена и Прилепската духовна семинарија. Прилепската духовна семинарија

Прилепската духовна семинарија

Повеќе
Знамето на Византија во XIV век. Григориј Акиндин

Григориј Акиндин

Повеќе