Црква „Свети Георгиј“, село Слепче Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Долнени Црква „Вознесение Христово“, село Долнени

Црква „Вознесение Христово“, село Долнени

Повеќе
Црква „Света Троица“, село Десово Црква „Света Троица“, село Десово

Црква „Света Троица“, село Десово

Повеќе
Црковно-училишната општина во дворот на црквата „Свето Благовештение“, каде што била сместена и Прилепската духовна семинарија. Прилепската духовна семинарија

Прилепската духовна семинарија

Повеќе
Знамето на Византија во XIV век. Григориј Акиндин

Григориј Акиндин

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Григор Попов

Григор Попов

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Георги Талев

Георги Талев Петров-Палисламов

Повеќе
Грбот на ВМОРО Георги Минов

Георги Стефанов Минов

Повеќе
Ѓорѓи Корубинов... Ѓорѓи Корубинов

Ѓорѓи Корубинов

Повеќе
Знамето на лозенградската чета на ВМОРО (1903) со натписот: „Македоно-Одрински револуционерен комитет“. Ѓорѓи Грашев

Ѓорѓи Грашев

Повеќе
Владо Тасески Владо Тасески

Владо Тасески – Колјо

Повеќе
Владимир Иванов Љутвиев Владимир Љутвиев

Владимир Иванов Љутвиев

Повеќе
Печатот на ВМОРО. Владимир Куситасев

Владимир (Миро) Тасев или Куситасев

Повеќе