30-те години од минатиот век: Аптека во Прилеп...

Првите аптеки во Прилеп

Првите аптеки во Прилеп

ПОСТОТ Е ВО ИЗРАБОТКА…

_____________________________________________________________

Прилеп, 9 август 1938 година
Господину
Магистер фармације Ћирило Спасевић
ул. Краљица Марија 26
Куманово

Мили Кире

…Сотир фчера отиде во Охрит на 10 дена.
Ти пиша тој оти му откажа во Стумица на Милча.
Арно му сторил.
Ич не го бендисало местото, многу лоша авата била. Само комарци го јаделе и цел град биле болни од маларија. Па работа уносна немал.
По цел ден немало седнувања, па и аптеките ич не се затворале през дено.
Се живејло таму, ко шо вели исто ко пред 100 години шо живејле старите.
Се попарил Милчо ко му откажал Сотир…

… Одма друго ново!
Во сношнијо весник од 3 о.м (овој месец), прочитавме оти се бара во Призрен магистриран или дипломиран фармацевт, за еден месец за смена. Па ако ти откажи шефо, мојш да си прајш работа да појш во Призрен, многу ће ти биди убо.
Сигорно и ти имаш читано за ова.

Срдечни поздрави од сите.
Паре

Нема Коментари

Коментирај