1918: Новогодишна театарска претстава на француската војска во поранешната германска воена болница - 210 во Прилеп

Аматерски театар

Аматерски театар

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА:

27 декември 1952 година
До:
Димески Александар
В.П. 4145 Задар
Испраќа:
Александар Илиески – Учо

…Второ кое е доста уочливо, си играш мајтап со нашата приредба „Печалбари“.
Вистина е, ќе ја дајме по фтор пат во Кривогаштани а то го чиниме од шо нема време за нова, а ова со мал труд успеивме да ја подготвиме, а репризата ќе биди среда вечер, а не дури во месец октомбар.
Поред пиесата „Печалбари“, Нова година ќе ја дочекаме со скромна програма во рамките на возможностите.
1. Поздравна реч – Времето кое ги натерува печалбарите да е напушча земјата.
2. „Печалбари“ – Пиеса
3. Рецитаци – Од учители
4. Хумори
5. Богата лотарија
6. Радио емисии преку звучници
7. Весеље и бифе
Со оваја скромна програма и ќе се задоволиме…

Нема Коментари

Коментирај