Александар Ношпалоски - Цандар

Александар Ношпалоски – Цандар

Александар Ношпалоски – Цандар , борец на Петтата бригада, загинал на 28 август 1944 година во борба со бугарската окупаторска војска во село Здуње, Македонски Брод.

Нема Коментари

Коментирај