Печатот на Прилепската црковна општина.

Аце Јанов

Аце Јанов е македонски општественик.

Аце Јанов е роден во 1855 година во Прилеп. Заедно со Константин Небреклиев зел активно участво во возобновувањето на македонското читалиште „Надежда“ во 1874 година, кога бил поставен и за секретар на читалиштето.

Димитар Талев за Јанов пишува:

„Тој беше човек почитуван од сите, многу просветен за своето време и еден од малкумината во прилепската чаршија, кој неодамна откажа да ја потпиши декларацијата до српскиот крал, која српските четници со ножови на пушките ја разнесуваа од дуќан до дуќан за потпис“.

Нема Коментари

Коментирај