4 септември 1970: „Прилеп - Поднебје создадено за уметниците“ - „Народен Глас“

XIII Сликарска колонија – Прилеп, 1970 година

Разговор со учесниците на XIII Сликарска колонија – Прилеп, септември 1970 година

Нема Коментари

Коментирај