Цртежи на карпи на локалитетот Маркови кули

Цртежи на карпа на локалитетот Маркови кули

Повеќе
Ил.1: Сателитска снимка од Маркови Кули и приближна позиција на локациите од текстот

Служба за опшествено книговодство

Служба за опшествено книговодство

Повеќе
Септември 1979: Зградата на Службата за опшествено книговодство

Меѓународен ракометен турнир – „Трофеј на Југославија“

Меѓународен ракометен турнир – „Трофеј на Југославија“

Повеќе
1987: Екипата на Југославија на ракометниот турнир - „Трофеј на Југославија“

КК „Бончејца“

КК „Бончејца“

Повеќе
Екипата на КК „Бончејца“

Кросроуд блуз бенд

КРОСРОУД БЛУЗ БЕНД

Повеќе
2016: „Кросроуд блуз-бенд“

Општински кошаркарски сојуз – Прилеп

Општински кошаркарски сојуз – Прилеп

Повеќе
Ноември 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор