Александар Ежов

Александар Ежов

Повеќе
Корица

Јас сум Македонец, идам од Македонија!

НАРОДНИ КАЖУВАЊА

ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ, ИДАМ ОД МАКЕДОНИЈА

Повеќе
Јас сум Македонец, идам од Македонија!

„Детелинки“ – Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“

8 декември 1982 година – „Детелинки“

Повеќе
8 декември 1982: Весник на новинарска секција - ОУ „Климент Охридски“

Еден беше Ордан Попето

НАРОДНИ КАЖУВАЊА
ЕДЕН БЕШЕ ОРДАН ПОПЕТО
(Раскажува Васка Клисуроска од Прилеп, стара 86 години)

Повеќе
Еден беше Ордан Попето

Владо Малевски – Дале: „Спас“

СПАС

Повеќе
Непознат автор: „Петко Велкоски“

Ветар дај – ветар земи

ВЕТАР ДАЈ – ВЕТАР ЗЕМИ

(Раскажува Милан Наумов – Оклески)

Повеќе
Ветар дај - ветар земи