Црква „Света Троица“, село Тројкрсти

Црквата Света Троица во село Тројкрсти

Повеќе
Црква Света Троица, село Тројкрсти

Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, 1994 година

Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, Крушево и Македонски Брод

Повеќе
2001: Зборник на трудови од научниот собир

Славица Конеска

Славица Конеска – атлетичарка на АК „Трети ноември“

Повеќе
Славица Конеска

Илјада пати да дојдеш…

ИЛЈАДА ПАТИ ДА ДОЈДЕШ…

Повеќе
1975: Напасување на овци во Мариово...

Прилепско свештенство…

Прилепско свештенство…

Повеќе
1917: „Духовенството при црквата Свето Благовещение, Прилеп“

ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Наставничкиот колегиум при ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година