Учебна 1897/98: Третиот клас од женското училиште во Прилеп...

Женската гимназија во Прилеп

Женската гимназија во Прилеп

Нема Коментари

Коментирај