1930: Колонијален дуќан во Прилеп.

Дуќанџии

Дуќанџии

„3анаетот е злато…”

Народна поговорка

„Изгори, – мерак, изгори,
изгори – пепел се стори!
Сал не скоривај јадови
на стари, добри мајстори!
Времиња тешки дојдова
уште по тешки прокуди,
од ден на ден се умира
и душа бере с години.
Не пеј песната страдална –
в гората капат лисjата,
водите течат – ронат брег
и влечат млади јасики,
Чаршиите изумреа,
дуќаните запустеа –
пропадна сичко, прокопса
занает златен – ‘рѓоса…“

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc