1917: Тишлер од Прилеп...

Дограмаџиски еснаф

Дограмаџиски еснаф

„Има мајстори што држат дуќани и се викаат ковчегари, столари и дограмаџии.
Чаркот од дограмаџиите е многу прос(т). Од двете страни сет две дебели штици и во двата краја на штиците има две остри железа, на тие две железа се закачуа пармако да се стружи; и пармако е врзан со еден сиџим што е врзан за еден прат, свиткан од одзади на мајсторо, што е закоан за нешто, и другио крај на сиџимо е врзан за една штица и налегнуајќи со ногата мајсторо, се врти дрвото што го стружи.“

Напишано од Марко Цепенков

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc