1917: Локален бербер од Прилеп потстрижува германски војник...

Берберски еснаф

Берберски еснаф

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc