Владимир Александрович Јасински

Владимир Александрович Јасински

Владимир Александрович Јасински е роден во 1888 година во Холмск, Украина.

Тој е основач на Метеоролошката станица при Експерименталната станица за тутун во Прилеп. По отворањето на Државното тутунско училиште, предавал метеорологија и ферментација. Прв ја вовел вонсезонската ферментација во Македонија. Во 1953 година ја основал пчеларската станица „Препород“ во Прилеп. Извесен период живеел на во Полчиште, каде што исто така основал пчеларска задруга.

Починал 1965 година во Прилеп.

Нема Коментари

Коментирај