8 декември 1981: Весник на новинарската секција при ОУ „Климент Охридски“

„Детелинки“ – Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“

„Детелинки“ - Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“, 8 декември 1981 година

Нема Коментари

Коментирај