Мај, 1969: Спомен од семинарот на синдикални раководители на општина Прилеп, одржан во Крушево.

Останати дејности

Останати дејности

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc