385551_166

Воислав Спиркоски – Ганата

Воислав Спиркоски – Ганата, сликар/конзерватор.

Воислав Спиркоски – Ганата е роден во Прилеп во 1934 година. Завршил Школа за применета уметност во Скопје. Предавал во ОУ „Кочо Рацин“, а работел и како конзерватор во Народниот музеј во Прилеп. Починал во 1966 година во Прилеп.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc