Владимир Јорданов: „Портрет на баба Цона“.

Владимир Јорданов

Владимир Јорданов бил сликар-декоратер.

Роден е во Прилеп, а уметничка академија завршил во Софија. Во Прилеп творел кус период, а потоа заминал да живее и твори во Бургас. Работел како театарски сликар-декоратер. Творел во периодот по Првата светска војна. „Портретот на баба Цона“ е едно од неговите ретко сочувани дела.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc