1967 г.   Споменикот „Крале Марко„ изработен од Боро Крстевски, во 1963 година

Скулпторство

Скулпторство

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc