Петар Тавчиоски - Пељо во своето атеље...

Перо Тавчија

Петар Тавчиоски – Пељо, Kаменарот, Тавчија е роден во 1919 година во Прилеп.
Како младо момче членувал во ликовните секции на друштвото „Абрашевиќ“.
Компонирал и изведувал повеќе релјефи во мермер за надгробни споменици и за други потреби.
Правел и проекти за значки и плакати.
Мноштво од неговите скици сочувани се и до денес.
Тавчија почина во 2005 година.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc