Илија Дудески - Бамбе

Илија Дудески – Бамбе

Илија Дудески – Бамбе , сликар/конзерватор.

Роден е во 1943 година во Прилеп. Завршил Педагошка академија – ликовна насока. Работел како наставник по ликовно образование во ОУ „Рампо Левката“.

Се занимава со фрескосликарство, а иконите ги работи во посебна техника со малтер.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc