Александар Секулоски - Цане Боксерот: „Автопортрет“.

Александар Секулоски

Александар Секулоски – Цане Боксерот, роден е во Прилеп во 1914 година.

Завршил морнарско и земјоделско училиште, а се занимавал со повеќе професии. Работел како монополски службеник, фирмописец, боксер и глумец.

Починал во Скопје во 1979 година.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc