Ристо Мијакоски

Ристо Мијакоски

Ристо Мијакоски е роден во 1948 година во Прилеп. Завршил Училиште за применета уметност и Педагошка академија – ликовен смер во Скопје. Член е на ДЛУМ.

Ликовните творби на Мијакоски, со својата рационалност, се јавуваат како противтежа во интимниот микрокосмос на денешниот човек.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc