Марин Димески

Марин Димески

Марин Димески е роден на 24 Март 1948 година во Прилеп.

Дипломирал историја на уметноста на Филозофскиот факултет во Скопје. Со фотографија се занимава од 1970 година. Има излезено на повеќе самостојни и групни изложби во земјата и во странство.

Работи и на самостојни проекти и фотографира во Њујорк, Египет, Израел, Кенија.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc