Илија Хаџи-Илиоски: „Нашата куќа“.

Илија Хаџи-Илиоски

Илија Хаџи-Илиоски е роден во Прилеп, 1888 година.

Завршил Француска гимназија во Солун, а потоа студирал во Женева, но студиите ги прекинал поради Балканската војна и се вратил во Прилеп. Се занимавал со пишување на драми, а глумел и во разни пиеси. Цртал и сликал пејсажи, композиција на лизгачи, како и копии на стари мајстори, меѓу кои и една слика – репродукција од Рафаел. Од неговите дела сочувано е само „Нашата куќа“, слика на платно.

Починал во Прилеп во 1942 година.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc