1950/51: Плакат од претставата „Поп Киро и поп Спиро“.

Театарски плакати

Театарски плакати

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc