„Успомена од прирећене забаве „Братушка“, на дан 14/II 1934 год. у Прилепу“.

Аматерски театар

Аматерски театар

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc