1996: Томе Петрески - народен гајдаџија и изработувач на народни инструменти. Изработувачи на народни инструменти

Изработувачи на народни инструменти

Повеќе
1936: Црковниот хор при „Свето Благовештение“ Прилепски хорови

Прилепски хорови

Повеќе