Автопортрет на Прилепскиот уметник Ангеле Иваноски. Ангеле Иваноски

Ангеле Иваноски

Повеќе
Георги Василев Мончев (десно) со Тодор Александров. Георги Василев Мончев

Георги Василев Мончев

Повеќе
Милан Тавчиоски: „Автопортрет“, молив, 1927... Милан Тавчиоски

Милан Тавчиоски

Повеќе
13 август 1917: Селце Селце

Селце

Повеќе
Борис Василев Мончев (Трет ред, крајно десно) сликан со видни дејци на ВМРО и ВМОК... Борис Василев Мончев

Борис Василев Мончев

Повеќе
Владимир Јорданов: „Портрет на баба Цона“. Владимир Јорданов

Владимир Јорданов

Повеќе
СК „Гладно Поле“ СК „Гладно Поле“

СК „Гладно Поле“

Повеќе