1917: Беловодица... Беловодица

Беловодица

Повеќе
Милан Христов Ѓурлуков Милан Христов Ѓурлуков

Војводата Милан Христов Ѓурлуков – Стамболов

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Повеќе
Кузман Цветан Јосифоски (Питу, Методие), (1915-1944), илустрирал: академски сликар Иван Велков во 1972/73 година. Кузман Јосифовски – Питу

Кузман Јосифовски – Питу

Повеќе
Боро Митриќески - Борана Боро Митриќески – Борана

Боро Митриќески – Борана

Повеќе
1924: „Манастир Зрзе код Прилепа“... Манастир „Свето Преображение“, Зрзе

Манастир „Свето Преображение“, село Зрзе

Повеќе
Русевци... Русевци

Русевци

Повеќе
Семејство Чавлевци... Чавлевци

Чавлевци

Повеќе
2010: Манастирот Свети Георгиј во Присад Манастир „Свети Георгиј“, Присад

Манастир „Свети Георгиј“, Присад

Повеќе
Пинг-понгарски натпревар Пинг-понг

Пинг-понг

Повеќе
Аспарух Јосифоски Аспарух Јосифоски

Аспарух Јосифоски

Повеќе
Методија Ноче... Методија Ноче

Методија Ноче

Повеќе
Проф. Лазар М. Кескинов, 1939... Проф. Лазар М. Кескинов

Проф. Лазар М. Кескинов

Повеќе
Мал фудбал кај игралиштето од Работничкиот универзитет. Мал фудбал

Мал фудбал

Повеќе
ФК Пелагонија... ФК „Пелагонија“

ФК „Пелагонија“

Повеќе