1935: Гусларот Апостол, пее и свири на Велигден над чешмата Крст, под Чаир... Прилепскиот гуслар Апостол

Сеќавање на прилепскиот гуслар Апостол

Повеќе
Почетокот на минатиот век: Прилепското јунашко друштво „Златоврвски јунак“ под раководено на учителот Илија Антонов, сликано пред Прилепската гимназија Првата прилепска гимназија

Првата прилепска гимназија

Повеќе
Учебна 1897/98: Третиот клас од женското училиште во Прилеп... Женската гимназија во Прилеп

Женската гимназија во Прилеп

Повеќе
1970/71: Сцена од претставата „Итроман Пејо“ на НТ „Војдан Чернодрински“. Народен Театар „Војдан Чернодрински“, 1970-1980

НТ „Војдан Чернодрински“, 1970-1980

Повеќе
4 октомври 1923: Методија Шаторов уапсен како учесник во Септемвриското востание во Бугарија Методија Шаторов – Шарло

Методија Шаторов – Шарло

Повеќе
1961/62: Еднодневна ексурзија до Топташ. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

Повеќе
Трактор од стопанството на Славеј. Славеј

Славеј

Повеќе
Патописот на Јохан Хан од 1858 година Патописот на Јохан Хан од 1858 година

Патописот на Јохан Хан

Повеќе
Петар Тавчиоски - Пељо во своето атеље... Перо Тавчија

Петар Тавчиоски – Пељо

Повеќе
Стровија... Стровија

Стровија

Повеќе
Отец Атанас Николов... Отец Атанас Николов

Отец Атанас Николов

Повеќе
Ѓорѓија Поп Антоски Поп-Антовци

Поп-Антовци

Повеќе
Писокал, 1917... Писокал

Писокал

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос

Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос

Повеќе
Трајче Мицески Трајче Мицески

Трајче Мицески

Повеќе