Сметка од 20 октомври 1902 до 15 јуни 1903 година... Финансиските злоупотреби на РК во Прилеп, 1902/03 година

Препис од сметководствената работа на револуционерниот комитет во Прилеп

Повеќе
Петар Иваноски - Тиквар Петар Иваноски – Тиквар

Петар Иваноски – Тиквар

Повеќе
Патописот на Едвард Браун... Патописот на Едвард Браун

Патописот на Едвард Браун

Повеќе
2010: ЖФК „Топ гол“ (Битола) - ЖФК „Победа“ 0:4 ЖФК Победа

Женски фудбалски клуб Победа

Повеќе
Патописот на Хаџи Калфа од околу 1650, печатен во Виена во 1812 година. Патописот на Хаџи Калфа

Патописот на Хаџи Калфа

Повеќе
Иван Ѓурлаков... Иван Ѓурлуков

Иван Попталев Ѓурлуков

Повеќе
Џудо семинар во Феријално одморалиште - Претор Џудо

Џудо

Повеќе
Ученици од III одделениe од ОУ Кире Гаврилоски - Јане со учителот Атанас Петрески во посета на зоолошката градина Прилепската зоолошка градина

Прилепската зоолошка градина

Повеќе
1916: Пред бакалницата кај читалиштето Надежда. Бакалски еснаф

Бакалски еснаф

Повеќе
Пане Напе... Фотографски хроничар и прилепската кино -легенда... Пане Напе

Пане Напе

Повеќе
Димитар Чкатров Димитар Чкатров

Димитар Чкатров

Повеќе
Рубенс Корубин... Рубенс Корубин

Рубенс Корубин

Повеќе
Анот „Шар Планина“ во сопственост на Стевананџиовци... Анот на Стевананџиовци

Анот на Стевананџиовци

Повеќе
Кике и Чавкаро. Прилепски фудбалски легенди

Прилепски фудбалски легенди

Повеќе
1950/51: Плакат од претставата „Поп Киро и поп Спиро“. Театарски плакати

Театарски плакати

Повеќе