27 април 1942 година: Американска регрутациска картичка на име: Peter Yovanoff Прилепчани од САД во Втората светска војна

Прилепчани од САД во Втората светска војна

Повеќе
Отец Димитрија Попоски Отец Димитрија Попоски

Отец Димитрија Попоски

Повеќе
Управниот и надзорниот одбор на првата Прилепска трговска банка. Банкарство и осигурување

Банкарство и осигурување

Повеќе
Патописот на Васил Иванов К‘нчов. Патописот на Васил Иванов К‘нчов

Патописот на Васил Иванов К‘нчов

Повеќе
Нема податоци. Фудбалски споменар

Фудбалски споменар

Повеќе
Григор Ракиџиев Григор Ракиџиев

Григор Ракиџиев

Повеќе
Отец Пане Матракоски. Отец Пане Матракоски

Отец Пане Матракоски

Повеќе
Решението со кое Талески е назначен за архивист во 1952 година. Тодор Талески

Тодор Талески

Повеќе
Параскева Лозанчева... Параскева Лозанчева

Параскева Лозанчева

Повеќе
Спомен од Пивофестот 2012 година... Пивофест 2012 година

Пивофест 2012 година

Повеќе
Плаката и програмата за Пивофестот 2009 година... Пивофест 2009 година

Пивофест 2009 година

Повеќе
Плаката од Пивофестот 2008 година... Пивофест 2008 година

Пивофест 2008 година

Повеќе
Пивофест 2005 година... Пивофест 2005 година

Пивофест 2005 година

Повеќе
Пивофест 2004 година... Пивофест 2004 година

Пивофест 2004 година

Повеќе
Учебна 1942/43: Ученици од ОУ „Христо Ботев“ со учителот Трајко Пашоски ОУ „Цар Самоил“

ОУ „Цар Самоил“

Повеќе