Јованоски Цане - Коњарец Цане Јованоски – Коњарец

Јованоски Крстев Цане

Повеќе
Предилницата во текстилната индустрија „Билјана“. Текстилна индустрија „Билјана“

Текстилна индустрија „Билјана“

Повеќе
6-7 април 1991: Љубчо Георгиевски зборува на конгресот на ВМРО ДПМНЕ во Прилеп I Конгрес на ВМРО – ДПМНЕ во Прилеп, 1991 година

Конгресот на ВМРО ДПМНЕ во Прилеп, 1991 година

Повеќе
Изградба на Студенчица... Систем за водоснабдување Студенчица

Системот за водоснабдување Студенчица

Повеќе
Орде Сливјаноски Орде Сливјаноски

Орде Сливјаноски

Повеќе
Марјан Стојкоски-Манта со Жилсон и Оливеира. Прилепски фудбалски легенди: Марјан Стојкоски – Манта

Прилепски фудбалски легенди: Марјан Стојкоски – Манта

Повеќе
„Старата пошта“. Прилепската пошта

Прилепската пошта

Повеќе
Сотир Гулески (1917-1985) Сотир Гулески

Сотир Гулески

Повеќе
Андреј Л’вович Чаговцов Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Повеќе
1800: Договор за закуп на таксата од тутун од околиите: Прилеп, Кичево, Битола и Лерин (Оригинал) Турски протоколи (сиџили) на битолскиот кадилак

Турски сиџили на битолскиот кадилак

Повеќе
Ноември 2012: Болдеринг во околината на Прилеп, фотографија на хрватскиот фотограф Лука Тумбача Спортско качувачки клуб „Златоврв“

Спортско качувачки клуб „Златоврв“

Повеќе
2003: Зградата на Економскиот факултет во Прилеп Економски факултет

Економски факултет

Повеќе
1857 година... Дали сте знаеле…?

Дали сте знаеле…?

Повеќе
Кожарот Енчо со чираците пред својот дуќан. Кожарски еснаф

Кожарски еснаф

Повеќе
Пиво фест 2011 година Пивофест 2011 година

Пивофест 2011 година

Повеќе