Васил Дундов... Васил Дундов

Васил Дундов

Повеќе
Црквата „Свето Благовештение“ во Steeltown, Pennsylvania. Црква „Свето Благовештение“, Steelton, Pennsylvania

Црква „Свето Благовештение“, Steelton, Pennsylvania

Повеќе
Список на пристигнати патници од Македонија во Њујорк на ден 30 Април 1905 година... Шетани луѓе

Шетани луѓе

Повеќе