1967: Мате и Тито пред офицерскиот дом Мате Волнароски

Мате Волнароски

Повеќе
Годините на Втората светска војна: Ѓорѓи Мијаков (Катиљ Ѓорѓи) Ѓорѓи Мијакоски

Ѓорѓи Мијаков

Повеќе