Д-р Иван Прилепчански (1905-1985) Иван Прилепчански (1905-1985)

Д-р Иван Прилепчански

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе