Васил Мончев со своето семејство... Васил Мончев

Васил Мончев

Повеќе
Борис Василев Мончев (Трет ред, крајно десно) сликан со видни дејци на ВМРО и ВМОК... Борис Василев Мончев

Борис Василев Мончев

Повеќе
© 2011/12 dbmc